ADB

Akronim za Android Debug Bridge, SDK, ki omogoča povezavo naprave Android z računalnikom za prenos datotek apk in njihovo testiranje na mediju (headset ali pametnem telefonu).

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools